__wf_reserverad_ärva

OM HEIGHTS

Heights Capital Management (”HCM”) är ett dotterbolag till SIG, ett av världens största privatägda företag inom finansiella tjänster, och grundades 1996 för att investera SIG:s interna kapital genom direkta investeringar i börsnoterade företag runt om i världen.

HCM fokuserar på att investera i företag med hög tillväxt inom sektorer såsom bioteknik, sjukvård, teknik, finansiella tjänster, media, energitjänster, och naturresurser.

HCM har sitt huvudkontor i San Francisco och har team i USA, Europa och Asien och har gjort hundratals investeringar i aktier och liknande i några av världens ledande företag.

OM HÖJDER

Heights Capital Management (”HCM”) är ett dotterbolag till SIG, ett av världens största privatägda företag inom finansiella tjänster, och grundades 1996 för att investera SIG:s interna kapital genom direkta investeringar i börsnoterade företag runt om i världen.

HCM fokuserar på att investera i företag med hög tillväxt inom sektorer såsom bioteknik, sjukvård, teknik, finansiella tjänster, media, energitjänster, och naturresurser.

HCM har sitt huvudkontor i San Francisco och har team i USA, Europa och Asien och har gjort hundratals investeringar i aktier och liknande i några av världens ledande företag.

__wf_reserverad_ärva

HUR VI INVESTERAR

__wf_reserverad_ärva
Flexibelt och permanent kapital

Investering av SIG: s egenkapital ger HCM oöverträffad flexibilitet i hur man investerar. Vi har inga solnedgångsdatum, inga inlösen av fonder, inget insamlingstryck, och inga LP: er.

__wf_reserverad_ärva
Fokus på tillväxt

HCM fokuserar på företag med hög tillväxt inom sektorer såsom bioteknik, sjukvård, teknik och energi. Våra investeringar syftar till att stödja och ta del av den tillväxten.

__wf_reserverad_ärva
Entreprenörsfokus

Vi strävar efter att stödja entreprenörer som vi tror på snarare än att utöva kontroll, till skillnad från aktivister och många private equity-företag. Genom att utnyttja SIG:s nätverk ger vi brett stöd till de vi investerar i.

OM SIG

SIG grundades 1987 och har nu 3000 anställda världen över.

En av de störstamarknadsgaranterna inom noterade aktier, ETF:er och optioner.

Kontor i Philadelphia (HQ), Chicago, New York, San Francisco, Stamford, West Palm Beach, Dublin, London, Peking, Hongkong, Shanghai, Singapore, Sydney och Tokyo
Investeringsgrenar innefattar Private Equity i USA och Europa och Venture Capital i Asien
Direktinvesteringar i offentliga företag via Heights Capital
__wf_reserverad_ärva

SIG I EUROPA

30-årigt åtagande

Efter att ha startat sin europeiska verksamhet 1992 i Frankfurt och senare i Amsterdam flyttade SIG sedan sitt huvudkontor till Dublin, Irland 1999, där vi nu har över 600 anställda. SIG har också ett växande kontor i London.

Fokus på Venture & Growth

Under denna tid har SIG blivit en av de ledande aktörerna på optionsmarknader globalt, med beprövad expertis inom prissättning, handelsdynamik, marknadsstruktur och riskhantering.

Hub för handel

Vi är specialiserade på handel med nästan alla börsnoterade optionsprodukter, inklusive råvaror, energi, aktier, börshandlade fonder (ETF).

SIG I EUROPA

30-årigt åtagande

Efter att ha startat sin europeiska verksamhet 1992 i Frankfurt och senare i Amsterdam flyttade SIG sedan sitt huvudkontor till Dublin, Irland 1999, där vi nu har över 600 anställda. SIG har också ett växande kontor i London.

Fokus på Venture & Growth

Under denna tid har SIG blivit en av de ledande aktörerna på optionsmarknader globalt, med beprövad expertis inom prissättning, handelsdynamik, marknadsstruktur och riskhantering.

Hub för handel

Vi är specialiserade på handel med nästan alla börsnoterade optionsprodukter, inklusive råvaror, energi, aktier, börshandlade fonder (ETF).

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

KONTAKTA OSS

Dublin
International Centre
Memorial Road
IFSC
Dublin 1
D01 T6T0
Ireland
heightscapitalireland@sig.com

Klicka här för att se alla våra kontor.

KONTAKTA OSS

Dublin
Heights Capital Irland
Internationellt centrum
Minnesvägen
IFSC
Dublin 1
D01 T6T0
irland
heightscapitalireland@sig.com

Globala platser
Klicka här

__wf_reserverad_ärva